Welkom op deze website over mijn verzameling souvenirmunten en souvenirbiljetten! Op deze site toon ik mijn verzameling.

Heeft u iets voor mijn verzameling? Dan kunt u contact opnemen met mij via de knop contact. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Welcome on this website about my collection of souvenir coins and souvenir notes! On this site I show my collection.

Do you have something for my collection? Then you can contact me via the contact button.

 

 

 

 

Disclaimer. 

Op deze site is mijn verzameling pressed penny's, memodailles, memoeuro's en souvenirbiljetten te vinden. Ook zijn hier de adressen te vinden waar de items verkrijgbaar zijn of waren. Het kan voorkomen dat er niets meer verkrijgbaar is op een locatie terwijl dit nog niet vermeld staat op mijn site. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid mocht de info op deze site achterhaald en/of onjuist zijn.

On this site you can find my collection of pressed pennies, memos, memo euros and souvenir notes. The addresses where the items are or were available can also be found here. It may happen that nothing is available at a location while this is not yet listed on my site. I accept no liability if the information on this site is outdated and/or incorrect.

Maak jouw eigen website met JouwWeb